เกี่ยวกับเรา


ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์ กิตติ พิชิตแมลง ( MR.KITTI PEST CONTROL LTD., PART. ) เป็นธุรกิจการให้บริการในด้านการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง และสัตว์พาหะทุกชนิด นอกจากนี้เรายังมีอีก หลากหลายบริการที่พร้อมอำนวย ความสะดวกให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็น จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและกำจัด และการให้บริการด้วยเครื่องเรดาร์ตรวจปลวกที่ทันสมัย ห้างหุ้นส่วนฯ นี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้น ส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2536 ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์กิตติ พิชิตแมลง ทุนจดทะเบียน 5.9 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่ที่ 120 /25 ถนนประชาชื่น 1 ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯของเราจะเติบโตอย่างช้าๆ แต่ก็เป็นการ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแกร่งและมีคุณภาพด้วยระบบบริหารงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสานกับทีม งานมัณฑนากรรวมทั้งช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญของเราทำให้ทุกผลงานที่ออกมาให้แก่ลูกค้าซึ่งสามารถพิสูจน์จากผลงาน ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีวิสัยทัศน์ขององค์กร( Vision ) เสริมสร้างบริการที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยการให้บริการ


"เรามุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีของทีมงาน และ บริการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความปลอดภัย และ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ"


ประโยชน์ที่ได้รับ

 • - สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลดโอกาสที่ต้องสูญเสียไป
 • - ได้รับบริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - สามารถบริหารการบริการให้สอดคล้องกับปริมาณงานได้อยู่ตลอดเวลา
 • - ลดปัญหาในการบังคับบัญชา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
 • - สารเคมีที่ใช้มีความปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุข

คุณสมบัติของบริษัท

 • - เจ้าหน้าที่บริการมีคุณภาพ และประสบการณ์
 • - มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • - สารเคมีที่นำมาใช้ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขที่ใช้ในบ้านเรือน อาคาร โรงงาน
 • - สารเคมีทุกชนิดมีเอกสาร MSDS แสดงเพื่อสนับสนุน GMP,HACCP, ISO
 • - เจ้าหน้าที่บริการผ่านการอบรมวิชาชีพกำจัดแมลงและมีประกาศนียบัตรรับรองทุกคน
 • - มีเอกสารบันทึกการบริการ (ได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการทำบริการ)
 • - มีบริการเสริมเร่งด่วนในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา โดยไม่เสียค่าบริการ
 • - มีการกำหนดวันและเวลาเข้าบริการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 • - มีการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - มีการอบรมเจ้าหน้าที่บริการให้เข้าใจถึงการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง
 • - เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ ป้องกันและกำจัดแมลงทุกชนิด
 • - เจ้าหน้าที่บริการมีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ให้บริการทุกครั้ง ที่ให้บริการ
 • - เจ้าหน้าที่บริการต้องแสดงหลักฐานทุกครั้งที่เข้าบริการ
 • - เจ้าหน้าที่บริการใช้สารเคมีอัตราส่วนที่กำหนดไว้ที่ฉลากอย่างถูกต้องตาม
Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา