กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

วิธีดำเนินการ

- สำรวจสถานที่ก่อนเข้าบริการติดตั้งสถานีเหยื่อ โดยใช้เครื่อง TERMATRAC T 3i โดยใช้คลื่นอินฟาเรดและให้คำแนะนำในการป้องกันปลวกเบื้องต้น
- ติดตั้งสถานีในดิน( In-ground station ) รอบอาคารบริเวณที่เป็นพื้นดินมีระยะห่างทุกๆ 4-4.5 เมตร และห่างจากตัวอาคารประมาณ 0.5 เมตร ไม่อยู่ในแนวเดียวกับชายคาของหลังคา เพื่อป้องกันน้ำขังกรณีฝนตก พร้อมใส่ไม้เหยื่อลงในสถานี
- ติดตั้งสถานีบนดิน( Above-ground station )บริเวณภายในบ้านและบริเวณที่พบตัวปลวกชนิดทำลายบ้าน Coptotermes spp. โดยวางทับเส้นทางเดินของปลวก จำนวนสถานีขึ้นอยู่กับปริมาณและการกระจายตัวของเส้นทางปลวก

การให้บริการตรวจสอบติดตามผล

- เข้าบริการตรวจสอบการกินเหยื่อและการเพิ่มเหยื่อทุกๆ 15-20 วัน จนกว่าจะล่มสลายรังปลวก
- เข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวกทุกๆ 2 เดือน ในกรณีป้องกันและไม่พบปัญหาปลวกแล้ว
- หากพบปัญหาปลวกในช่วงสัญญาบริการ จะเข้าดำเนินการกำจัดและปรับรอบบริการเป็น 15-20 วัน จนกว่าจะล่มสลายรังปลวก โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมในระยะสัญญา
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ,ขอบบัว,ฝ้าเพดาน,ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เหยื่อ

- Bistrifluron 1.0% w/w ทะเบียนเลขที่ 375/2553


ข้อเสนอแนะ

• กรณีมีการต่อเติมอาคาร ควรมีการป้องกันกำจัดปลวกด้วยสารเคมี
• กรณีมีการนำดินหรือต้นไม้เข้ามาภายในสถานที่ ควรมีการตรวจสอบว่ามีปลวกติดมาด้วยหรือไม่ และควรป้องกันด้วยสารเคมี
• หมั่นสังเกตความหนาแน่นของแมลงเม่าที่บินเข้ามาภายในอาคารและด้านนอกอาคาร เพราะอาจเกิดความเสี่ยงของปัญหาปลวก

กรณีเกิดปัญหา

แจ้งทางบริษัท จะจัดส่งเจ้าหน้าที่บริการแก้ไขปัญหา สายด่วน 081-5583735
ติดต่อบริษัท โทรศัพท์ 0-2952-7794-5, 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2952-7094
E-mail : info@mr.co.th / www.mr.co.thDesign by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา