ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี

การดำเนินการใช้สารเคมีกำจัดปลวกภายในอาคาร

- เจาะตามมุมห้องระยะห่างระหว่างจุดไม่เกิน 5 เมตร และปิดด้วยจุกสแตนเลสทุกจุด
- สเปรย์น้ำยาเคมีบริเวณที่พบปัญหาปลวก
- สเปรย์น้ำยาเคมีใต้ฝ้าเพดานหากพบการกระจายตัวของการทำลายของปลวก

การดำเนินการใช้สารเคมีกำจัดปลวกภายนอกอาคาร

- เข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวก ทุกๆ 3 เดือน ไม่สเปรย์สารเคมีภายในอาคารหากไม่พบปัญหาปลวก
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ,ขอบบัว,ฝ้าเพดาน,ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ
- กรณีพบปัญหาปลวกกำจัดด้วยการใช้สารเคมีและอีก 15 วัน เข้าติดตามผลอีกครั้ง
- ทำการสเปรย์สารเคมีภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง รอยแตก ห้องเก็บของด้านนอกเพื่อการป้องกัน

การให้บริการตรวจสอบติดตามผล

- เข้าบริการตรวจสอบปัญหาปลวก ทุกๆ 3 เดือน ไม่สเปรย์สารเคมีภายในอาคารหากไม่พบปัญหาปลวก
- ตรวจสอบจุดที่มีส่วนประกอบของไม้ เช่น บันได, วงกบ,ขอบบัว,ฝ้าเพดาน,ห้องเก็บของ และจุดแตกร้าวต่างๆ
- กรณีพบปัญหาปลวกกำจัดด้วยการใช้สารเคมีและอีก 15 วัน เข้าติดตามผลอีกครั้ง
- ทำการสเปรย์สารเคมีภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง รอยแตก ห้องเก็บของด้านนอกเพื่อการป้องกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนและได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สารเคมีที่ใช้

- อาร์โปเทค ทะเบียน อย.เลขที่ 446/2555
- อาเจนด้า ทะเบียน อย.เลขที่ 1463/2554


ข้อเสนอแนะ

• กรณีมีการต่อเติมอาคาร ควรมีการป้องกันกำจัดปลวกด้วยสารเคมี
• กรณีมีการนำดินหรือต้นไม้เข้ามาภายในสถานที่ ควรมีการตรวจสอบว่ามีปลวกติดมาด้วยหรือไม่ และควรป้องกันด้วยสารเคมี
• หมั่นสังเกตความหนาแน่นของแมลงเม่าที่บินเข้ามาภายในอาคารและด้านนอกอาคาร เพราะอาจเกิดความเสี่ยงของปัญหาปลวก

กรณีเกิดปัญหา

แจ้งทางบริษัท จะจัดส่งเจ้าหน้าที่บริการแก้ไขปัญหา สายด่วน 081-5583735
ติดต่อบริษัท โทรศัพท์ 0-2952-7794-5, 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2952-7094
E-mail : info@mr.co.th / www.mr.co.thDesign by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-093-3206 ติดต่อเรา